genocide

Armenian Genocide : Open Letter to people in Derby, UK

Submitted for publication in local Derby, UK media. Part of the initiative for the Armenian Genocide to be recognised in the Derby Holocaust Memorial Day events in January 2015. (Derby is my home city) 99 Years ago on the 24th… Read More ›

Advertisements

Armenian Genocide; Small steps for recognition in the UK (Derby)

Holocaust Memorial Day , in the UK, is led by a charity established by the Government and is commemorated on the 27th January.  In the official booklet for this year it states “ 27 January is the day for everyone… Read More ›

Advertisements

Letter to Colombia Ambassador to the UK re: Policy on Khojaly Recognition

Dear Sr Rodriguez Please accept my apologies if I have broken with protocol in sending this email direct to yourself. I felt that I needed to express my concern, as a UK citizen, about the actions taken by the Colombian… Read More ›

Advertisements

Letter to Mexico Ambassador to the UK re: Policy on “Khojaly Recognition”

Dear Sr Estivill Please accept my apologies if I have broken with protocol in sending this email direct to yourself. I felt that I needed to express my concern, as a UK citizen, about the actions taken by the Mexican… Read More ›

Advertisements

Khojaly : The Deception of Azerbaijan

30,000 people died in the Nagorno-Karabakh war , and one million were displaced from their homes, and many more live with the on-going effects of this unresolved conflict. Despite this widespread human tragedy, the fate of those that lost their… Read More ›

Advertisements

Ի՞նչ է նշանակում լինել ՀԱՅ

Many thanks to www.nairitranslationservices.co.uk for translating my original article “What does is mean to be Armenian? : (Further thoughts)” into Armenian.             Շատ հաճախ, երբ մարդկանց հարցնում եմ` «Ի՞նչէնշանակումլինել հայ»,նրանքմի պահ լռում են, նրանց դեմքին հայտնվում է գողտր­­­­­իկ ժպիտ, խորը շունչ են… Read More ›

Advertisements

Armenian Genocide : There should be no Centenary “Commemoration” in 2015.

In 1915 it was the Centenary of the victory of the British Army over Napoleon in the Battle of Waterloo which signaled the decline of his power and ultimately his personal exile. Whilst an important event in British history, with… Read More ›

Advertisements

ՀԱՅԵԱՑՔ – Հայերն ու Ցեղասպանութիւնը՝ մի անգլիացու հայեացքից

2009 թւականի ապրիլ-մայիսին Թբիլիսի մեկնելուս նախապատրաստական գործերն էի անում: Սովորական օր էր ու ինձ համար որեւէ յատկանշական բան չունէր: Մի քանի շաբաթ անց, երբ օդանաւակայանում էի, նկատեցի, որ օդանաւը կարճ կանգառ ունի Երեւանում, մի քաղաք, որի մասին ոչինչ չէի լսել:… Read More ›

Advertisements

Armenians and the Genocide: An Englishman’s Perspective

On April 24th 2009 I was making the last preparations for my trip to Tbilisi in May of that year: the day was just like any other day – it meant nothing to me. A few weeks later as I… Read More ›

Advertisements

Armenian Genocide : Turkey’s cynical politicking on Artsakh

An article was written recently by Aslı Aydıntaşbaş (www.al-monitor.com) on a speech made at a Free Syria conference by the Turkish Foreign Minister, Ahmet Davutoglu. This was presented as a quiet strategy for opening up and resolving the Armenian issue…. Read More ›

Advertisements