Artsakh Youth Development Center – Seminar on Maragha Genocide, 1992

By Susanna Petrosyan President – AYDC ( Translation : Russell Pollard)

On April 10 – In the office of Artsakh Youth Developemt Center (AYDC), a discussion was held, with representatives from Youth Organisations, about the events of 1992. In Maragha village , in the Martakert region, crimes were carried out by the Turk-Azeris. During the meeting, the participants watched “Maragha : 10 April 1992”.

The film “Ordinary Genocide”, by Director and Author, Marina Grigorian, is the 3rd film in the series.

Video from Artsakh TV of the seminar at AYDC

Ապրիլի 10-ին ՙԱրցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոն՚ ՀԿ գրասենյակում երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչների հետ կայացած հերթական քննարկումը վերաբերում էր 1992թ. Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղում թուրք ազերիների կողմից իրականացված ոճրագործություններին։ Հանդիպման ժամանակ ներկաները դիտեցին ՙՄարաղա, 10 ապրիլ, 1992թ.՚ ֆիլմը, որը ռեժիսոր և հեղինակ Մարինա Գրիգորյանի ՙՍովորական ցեղասպանություն՚ շարքի 3-րդ ֆիլմն է։

HOME PAGE : www.Artsakh.Org.UK
PREVIOUS ARTICLES on ARTSAKH / NAGORNO-KARABAKH / ARMENIA
MORE INFORMATION on ARTSAKH / NAGORNO-KARABAKH
IMAGES of ARTSAKH / NAGORNO-KARABAKH

Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh

Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh

Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh

Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh

Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh

Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh

Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh

Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakhCategories: Life and People Artsakh

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: