Artsakh Youth Development Center Visit Mothers of Missing Soldiers on Motherhood and Beauty Day

By Susanna Petrosyan : President – AYDC

On April 7 2013, Motherhood and Beauty Day, AYDC (Artsakh Youth Development Center) members visited Mothers of Missing Soldiers in Stepanakert. After a short round table discussion with Mothers, AYDC members presented them with a nice literary performance of songs and poems. In the end the Mothers were given sweets, souvenirs and flowers with best wishes.

We express our deepest gratitude to the “Viaggio” Restaurant Complex  for sponsoring the event.

===============================================================================================================

Այցելություն անհայտ կորած ազատամարտիկների մայրերին` Մայրության և գեղեցկության տոն օրվա կապակցությամբ

Ապրիլի 7-ին Մայրության և գեղեցկության տոն օրվա կապակցությամբ “Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնի” (AYDC) անդամները Ստեփանակերտում այցելեցին անհայտ կորած ազատամարտիկների մայրերին:

Մայրերի հետ կլոր սեղանի շուրջ զրուցելուց հետո ԱԵԶԿ անդամները հանդես եկան գեղեցիկ գրական ներկայացմամբ`համեմված բանաստեղծություններով ու երգերով:
Հանդիպման վերջում մայրերին շնորհեցին հուշանվերներ, ծաղիկներ և քաղցրավենիք:

Մենք մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում “Viaggio” ռեստորանային համալիրին միջոցառմանը աջակցելու համար:

================================================================================================================

More information on the work of Vera Grigoryan and the issue of Missing Soldiers of Artsakh

HOME PAGE : www.Artsakh.Org.UK
PREVIOUS ARTICLES on ARTSAKH / NAGORNO-KARABAKH / ARMENIA
MORE INFORMATION on ARTSAKH / NAGORNO-KARABAKH
IMAGES of ARTSAKH / NAGORNO-KARABAKH

Artsakh, youth, development, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakh Artsakh, youth, development, maragha, stepanakert, nagorno, karabakhCategories: Life and People Artsakh

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: